Klientu serviss

Cenas un maksājumi

Tiek piemērotas cenas, kas norādītas pasūtījuma izdarīšanas laikā. Visas cenas ietver juridiski derīgu PVN likmi. PVN nav jāmaksā par piegādēm uz valstīm ārpus Eiropas Savienības. Visus muitas un ievedmuitas nodokļus uzņemas SIA Streiča.

Jūs varat norēķināties par pirkumiem www.jewellery.lv  interneta veikalā, izmantojot kredītkarti (nodrošināta ar 128 bitu SSL kodējumu), tādējādi jūsu kredītkartes dati netiks saglabāti. Tikpat viegli varat veikt apmaksu, izmantojot jūsu PayPal kontu.

Ja pēc maksājuma veikšanas jūs izmantojat tiesības atsaukt naudu, mēs pārskaitīsim summu pirkuma cenā uz jūsu bankas kontu vai kredītkartes kontu.