Cenas un maksājumi

Tiek piemērotas cenas, kas norādītas pasūtījuma izdarīšanas laikā. Visas cenas ietver juridiski derīgu PVN likmi. 

Ja pēc maksājuma veikšanas jūs izmantojat tiesības atsaukt naudu, mēs pārskaitīsim summu pirkuma cenā uz jūsu bankas kontu.